De therapie

Inhoud en doel van de therapie

Systeemtherapie is een vorm van psycho (sociale) therapie die gericht is op relaties tussen mensen. De term ‘systeem’ verwijst naar het feit dat iedereen deel uitmaakt van sociale systemen, zoals een gezin, schoolklas of buurt. In een sociaal systeem beïnvloeden mensen elkaar. Gedachten, gevoelens, verwachtingen en gedragingen ontstaan in wisselwerking met anderen uit de omgeving. Dit is een complex proces waarbij misverstanden en problemen kunnen ontstaan. Partners kunnen ruzie krijgen over tegenstrijdige wensen en verlangens, een kind kan schoolangst ontwikkelen na de echtscheiding van ouders of een gezin worstelt met de psychische problemen of ziekte van een gezinslid.

In de gesprekken ligt de nadruk eerst op het verkennen van de problemen en de interactie met elkaar. Vervolgens gaan we de onderliggende emoties samen in beeld brengen. Gedachten en gevoelens die u ervaart, zoals bv: “Doe ik er wel toe voor mijn partner? Is de ander er echt als ik hem/haar nodig heb? Als ik werkelijk mezelf ben, laat de ander mij dan niet in de steek?” De angsten en behoeften van beiden worden herkend en uitgesproken naar elkaar. Samen onderzoeken we de moeilijke momenten in uw geschiedenis die hieraan ten grondslag kunnen liggen. Uiteindelijk zullen we kijken in het hier en nu hoe de interactie anders kan gaan verlopen, wat een ieder hierin nodig heeft, waardoor er een veilige verbinding tussen jullie zal ontstaan. Doordat er meer veiligheid in de relatie ervaren wordt, worden de ontstane problemen vanuit een ander perspectief bezien, waardoor ze minder heftig zijn en soms zelfs verdwijnen.

Meest recente berichten