Kwaliteit

Kwaliteit

Het beroep van relatie – en gezinstherapeut (systeemtherapeut) kent geen beschermde titel. Ondanks dat kunt u wel zekerheid krijgen betreffende de geboden kwaliteit van de therapeut. Namelijk wanneer de therapeut geregistreerd lid is van de Nederlandse Vereniging voor Relatie- en Gezinstherapie (NVRG) betekent dit dat zij is opgeleid conform de eisen die gesteld worden door de beroepsvereniging van de NVRG. De opleiding tot systeemtherapeut omvat een 4 jarige post-master opleiding. Naast een theoretisch gedeelte wordt een aantal jaren supervisie en leertherapie gevolgd. De NVRG bevordert door middel van bij- en nascholing en congressen, de kwaliteit van de therapeut. Daarnaast houdt de vereniging zich bezig met wetenschappelijke ontwikkelingen op het gebied van systeemtherapie en bewaken zij de kwaliteit van de opleiding tot systeemtherapeut. Indien u zekerheid wil hebben of de therapeut ook daadwerkelijk geregistreerd is en hierdoor dus gekwalificeerd, kunt u contact opnemen met de NVRG. Voor leden van de NVRG geldt de beroepscode voor psychotherapeuten.

Ik heb mijn post-master opleiding afgerond en ik ben geregistreerd lid van de NVRG. Daarnaast ben ik geregistreerd therapeut van EFT Nederland en ben ik BIG geregistreerd sociaal psychiatrisch verpleegkundige. Ik sta ingeschreven in het register als lid van het NVPA, zodat u in aanmerking kan komen voor een gedeeltelijke vergoeding van uw behandeling. Dit is afhankelijk van uw eigen verzekering. De beroepsorganisatie NVPA werkt, samen met de aangesloten therapeuten, aan een voortdurende kwaliteitsverbetering. Van u als cliënt hoor ik graag of u tevreden bent. Mocht u niet tevreden zijn wil ik dit ook graag horen en bespreken. Als we er dan samen niet uit komen kunt u dat kenbaar maken aan de beroepsvereniging. Het NVPA zal uw persoonlijke gegevens altijd strikt vertrouwelijk behandelen. (zie verder klachtenprocedure van de NVPA)

Stichting EFT Nederland

Meest recente berichten